ยินดีตอนรับเข้าสู่blogเทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดเรียนรู้

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ  นางสาวรุ่งไพลิน            นามสกุล      สีทอง       ชื่อเล่น   เล็ก

สัญชาติ  ไทย         เชื้อชาติ   ไทย   ศาสนา    พุทธ
เกิดวันที่    15      เดือน   พฤษภาคม     พ..2536
      มีพี่น้องร่วมกัน    3  คน    :   ชาย     -     คน    หญิง      3       คน  เป็นบุตรคนที่   2
เลขบัตรประจำตัวประชาชน   1-4115-00119-97-5
ภูมิลำเนา
ที่อยู่  103 หมู่ 5   บ้านโนนชาติ     ตำบลนาด่าน    อำเภอสุวรรณคูหา    จัหวัดหนองบัวลำภู  39270
โทรศัพท์    0821212034
E-mail address    rungpilin@hotmail.com
ความสามารถพิเศษ     ประดิษฐ์ของเหลือใช้     วิ่งกรีฑา   1000เมตร   
รางวัลที่ได้รับ    ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญู  ประจำปี  2551
                      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงานโรงเรียนวิถีพุทธ   ประจำปี   2550               จบจากโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
             ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
           สาขาวิชาการประถมศึกษา   หมู่  3     รหัสนักศึกษา554188090    คณะครุศาสตร์      ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น